Sudut Doa

Berakar dalam Kharisma

Kharisma kita adalah karunia Tuhan yang diberikan kepada kita untuk memperkaya gereja. Kharisma yang diberikan Tuhan kepada Sr. M. Aloysia juga telah ditanam di dalam hati kita. Kongregasi kita juga berasal dari kharisma St. Yulia, pengalaman mendalam akan kebaikan Tuhan. Kharisma telah membawa kita ke Notre Dame dan hati kita mengenalinya ketika kita berjumpa dan mengambil waktu bersama dengan komunitas. Kharisma yang ditanam di dalam hati Suster kita yang pertama, telah diperkaya dengan kesetiaan yang kreatif dari setiap Suster Notre Dame selama lebih dari 160 tahun.

Sekarang kita pergi dan melakukan apa yang dikatakannya kepadamu. Bagikan kepada dunia berkat dan cinta berbelas kasih yang telah kita terima. Apa yang telah diberikan kepada kita sebagai anugerah, berikan sebagai hadiah.

 


 
 

Website counter